Срещи на студенти с "Хитачи Енерджи България" ЕООД и "Подемкран" АД

two confident business man shaking hands during meeting office success dealing greeting partner concept 

На 15 ноември 2022г. в Конферентна зала на Университетска библиотека ще се проведат срещи на студентите от ТУ – Габрово с ръководствата на “Хитачи Енерджи България” ЕООД и “Подемкран” АД. Фирмите ще представят дейността си, както и възможностите за стаж, работа и бъдещо сътрудничество.

hitachi 

podemkran12.00 часа: Среща със студенти от Професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика” -  специалности “Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи”, “Промишлена и автомобилна електроника” и “Електроенергетика и електрообзавеждане”.

 

13.30 часа: Среща със студенти от Факултет “Машиностроене и уредостроене”.

 


Вход свободен за всички желаещи!

Посетете Онлайн на срещата на Хитачи Енеррджи България от тук.

Посетете Онлайн срещата на Подем Кран Габрово от тук.