Лекция пред академичната общност на тема "Преходни елементи и съвместими вериги ще изнесе проф. д-р Тодор Димитров Тодоров

AcademicLIfe 1400x800Във връзка със ЗРАС и Чл. 71 от Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Технически университет – Габрово

 

Лекция пред академичната общност

на тема

Преходни елементи и съвместими вериги

ще изнесе

проф. д-р Тодор Димитров Тодоров

Лекцията ще се проведе на 22.12.2021 от 14.00 часа в средата на MS TEAMS. Линк за включване към събитието тук.