Институционална акредитация

svidetelstvo akreditacia 2017
Технически университет - Габрово получи институционална акредитация с Решение от 21 декември 2017 г. на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол No28) за срок от 6 г., с обща оценка по критериите 9.08 и определен капацитет от 8 000 студенти и докторанти.