Технически университет – Габрово получи оценка 9,17 по десетстепенната скала от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за следващите шест години.

accreditedТехнически университет – Габрово получи оценка 9,17 по десетстепенната скала от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за следващите шест години.

Решението е взето на заседание Акредитационния съвет на НАОА.

Високата оценка е признание за всички преподаватели, служители и студенти и е комплексен показател за развитието на университета в последните 6 години. Оценката позиционира университета сред лидерите в областта на техническите науки.

Високата акредитационна оценка на университета е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието, както и за утвърждаването на университета като престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Заедно с Международния сертификат по качество ISO 9001:2015, по който ТУ-Габрово е сертифициран, получаването на институционална акредитация е поредното доказателство за качеството на Университета.