Технически университет-Габрово взе участие в конференцията на Европейската мрежа от иновативни висши училища

IMG 20240702 WA0000 2

Европейската мрежа от иновативните висши училища (ENIHEI) проведе своята пета годишна конференция на 27 и 28 Юни 2024 г.. Домакин на събитието бе Ca'Foscari University of Venice, Италия.

Технически университет-Габрово бе представен от проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на ТУ-Габрово и доц. д-р инж. Христо Христов – Зам. Ректор МС и ВО, които се включиха в дискусиите относно ролята на висшето образоване в областта на иновациите.

За ENIHEI:

Европейската мрежа от иновативни висши учебни заведения (ENIHEI) се състои от 38 иновативни университета от страни-членки на ЕС. Технически университет – Габрово е член на мрежата от момента на нейното създаване.

ENIHEI е посветен на насърчаването на иновациите във висшето образование и насърчаването на сътрудничеството между институциите за развитие на творчеството, предприемачеството и талантите в Европа. Повече информация за мрежата и нейните членове може да намерите на интернет адреса: European Network of Innovative Higher Education Institutions (ENIHEI) | European Education Area (europa.eu)