Договор за сътрудничество между Технически университет Габрово и Oriental University, Индoр, Индия

oriental univesityНа 10 Юни 2024 г. бе проведена онлайн среща между представители на Технически университет-Габрово и Oriental University, Индoр, Индия.

От страна на ТУ-Габрово взеха участие проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на ТУ-Габрово, доц. д-р инж. Христо Христов – Зам. Ректор „МС и ВО“ и доц. д-р инж. Алдениз Рашидов – Директор на „Център за електронно и дистанционно обучение“. Представители на Oriental University бяха Dr Dhruva Ghai - Pro Vice Chancellor Oriental University, Индoр, Индия.- Dr Garima Ghai Dean (Academics) и Registrar - Dr Pradyumna Yadav.

На срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областта на обучението на студенти, съвместни научни и научно-приложни проекти, обмен на преподаватели и студенти.

Срещата приключи с подписване на споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Технически университет Габрово и Oriental University, Индoр, Индия.