Национален кръг на състезание по „Приложна електроника“ в Технически университет-Габрово

На 09.04.2024 г. от 14.00 часа в Технически университет - Габрово се проведе националният кръг на състезанието между курсанти и студенти по „Приложна електроника“, организирано съвместно от Националния военен университет „Васил Левски“ и търговска верига „Елимекс“. Участие взеха осем студента от специалности АРКУС, ЕЕ, КСТ, КТКС, ПАЕ и ТБ при факултет „Електротехника и електроника“.

Състезанието бе открито от Декана на факултет „Електротехника и Електроника“ - проф. д-р инж. Станимир Садинов, а като официални гости присъстваха: доц. д-р инж. Николай Долчинков – НВУ „Васил Левски“ (един от първоначалните съорганизатори на състезанието), доц. д-р инж. Боян Карапенев – Зам.-декан УД, доц. д-р инж. Продан Проданов, както и представителите от търговска верига „Елимекс“ - инж. Детелина Иванова и инж. Иво Иванов, които също поздравиха участниците.

Състезанието се проведе изцяло практически – изработване на практически модел на базата на фабрична печатна платка и елементи, след което се извърши пускане и настройване на модела. Журито на състезанието бе в състав инж. Детелина Иванова и инж. Иво Иванов - представители на търговска верига „Елимекс“, както и доц. д-р инж. Продан Проданов - от страна на катедра „Електроника“ при Технически университет – Габрово.

Класирането оглавиха студентите:

  • I място – Симеон Славков, студент от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, 4 курс, редовна форма на обучение, с резултат от общо 96 точки;
  • II място – Кристиян Димитров, студент от специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“, 3 курс, редовна форма на обучение, с резултат от общо 90 точки;
  • III място – Мариан Серафимов, студент от специалност „ТБ“, 1 курс, редовна форма на обучение, с резултат от общо 86 точки.

На състезателите бяха връчени грамоти и предметни награди, осигурени от Технически университет – Габрово, а също така и грамоти и ваучери от търговска верига „Елимекс”. Класираните на първо и второ място студенти ще участват във втория национален кръг, който ще се проведе на 09.05.2024 г. в Националния военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново.

Пожелаваме успех на нашите представители!