Публична лекция на тема „Модели на антропогенното въздействие върху природната среда на ниво „речен басейн" (ModАiNe)“ в ТУ-Габрово

modaineНа 29.03.2024 г. в Технически университет Габрово, гр. Габрово се проведе публична лекция на доц. д-р Емилия Черкезова от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) пред докторанти, млади учени, студенти и преподаватели.

Лекцията акцентира върху значението на интердисциплинарното и интегрирано изследване, анализ и моделиране на основните  видове антропогенни замърсявания на ниво „речен басейн“ в съчетание на конвенционални теренни и лабораторни  изследвания и използване на съвременни геоинформационни технологии.

Събитието бе част от проекта „Модели на антропогенното въздействие върху природната среда на ниво „речен басейн“ (ModАiNe)“, договор № КП-06-Н64/6 от 15.12.2022 г. с възложител Фонд „Научни изследвания“ (МОН).

IMG 9678