Технически университет-Габрово бе домакин на среща на млади предприемачи

amopТехнически университет-Габрово бе домакин на среща на млади предприемачи в два поредни дни – 11 и 12 февруари 2024 г. Събитието бе организирано от партньорски консорциум между сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР), Фонд на фондовете и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като част  проект „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Основната цел на организаторите бе да се съберат на едно място ръководителите от бизнеса, образованието и администрацията, които да се срещнат с младите таланти от областта и региона, носители на идейни проекти.

На 11.02.2024 г. в конферентната зала на библиотеката на Технически университет – Габрово, група от над 30 младежи, с активно участие на студенти от ТУ-Габрово, се включиха в лекционен модул и интерактивна работа по групи.

В първата част на срещата младежите получиха ценна информация за възможности за финансиране от Фонда на фондовете, за някои регионални и местни механизми за финансиране на стартъп и иновативни проекти, както и практични съвети как да презентират идеите си атрактивно и за кратко време. В интерактивната част, участниците успяха да генерират идеи, да ги представят пред организаторите и да получат обратна връзка.

На 12.02.2024 г. отново в конферентната зала на библиотеката на Технически университет – Габрово, се проведе Кръгла маса, която срещна на едно място представители на заинтересовани страни от бизнеса, администрацията, образованието и науката. Основните изводи, до които стигнаха участниците, бяха свързани с необходимост от целенасочено съвместно сътрудничество между университет, местна власт и неправителствен сектор, за да се стимулира стартъп средата в Габрово и региона.