Излезе втори брой на вестник „Известник“

Izvestnik 94 01Излезе от печат втори брой на университетския вестник „Известник“ за 2023 година.

Акцент е провелият се в библиотеката на ТУ – Габрово национален форум „Дни на кариерата“, в който 29 фирми от региона и страната търсиха своите потенциални стажанти и служители, а студентите и младите специалисти имаха възможност да открият оферти за професионална реализация.

Отразено е участието на ръководството на Университета във втората работна среща на Европейската мрежа на иновативните висши училища в Словения, както и разговорите на ректора проф. Илия Железаров със служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на посещението му в Община Габрово.

Вестникът представя постиженията в традиционното национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ и резултатите от първото издание на състезанието на тема „Енергетика“, които се проведоха на територията на ТУ.

Отделено е място за възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“, както и информация за предстоящата международна научна конференция „Мехатроника, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ на 21 май 2023 г.

Тези и други новини – само на страниците на „Известник“!

Линк към новия брой: 

https://www.tugab.bg/images/vestnik/94.pdf

Линк към старите броеве на вестника: 

https://www.tugab.bg/novini/universitetski-vestnik-izvestnik