Министерството на електронното управление с инициатива за безопасен интернет за децата

kids on social media

Министерството на електронното управление (МЕУ) предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет.

По данни на УНИЦЕФ поне  71 % от децата и младите хора играят или общуват активно онлайн. Цифровите технологии откриват много нови канали за комуникация и забавления. Интернет може да осигури изключително важен достъп до здравни и образователни услуги, както и информация по теми, които са важни и интересни за младите хора. Въпреки това, заедно с възможностите и ползите, които носи, Интернет е среда, в която децата се са изложени на редица заплахи и вреди от съдържание, контакти и поведение онлайн.

Инициативата за безопасен интернет за деца започва на 01.06.2022 г. с открит урок по темата, който министър Божидар Божанов провежда от 14 ч. за ученици от 4 и 5 клас от 148-мо ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" в София.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области е разработил Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн. Документът е преведен на български език и е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). Насоките  включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към  вредите, причинявани на децата в цифровата среда. Те са качени в подходящ за изтегляне формат и може безвъзмездно да бъдат ползвани от родители, които искат да предпазят от опасностите в Интернет своите деца или от учители, които да ги ползват за образователни цели.

МЕУ отчита изключителната важност на темата за безопасното сърфиране  на децата в Интернет и в бъдеще ще работи съвместно с другите държавни институции за налагането й в основния дневен ред на обществото. 

Поддържане на безопасността на децата в цифрова среда: Значението на защитата и предоставянето на права

Резюме на Насоките за политикоопределящите органи относно защитата на детето онлайн 2020 г.