Технически университет – Габрово ще се включи в инициативата на комисар Мария Габриел за създаване на Европейска мрежа от иновативни висши учебни заведения

European Education and Innovation Summit 23 June Brussels 1

По инициатива на комисар Мария Габриел се създава Европейска мрежа от иновативни висши учебни заведения, включваща 35 члена. Целта на мрежата е да се събере опит, да се споделят идеи и добри практики, за да се мобилизира сектора на висшето образование, прилагайки Европейската стратегия за университетите и новата европейска програма за иновации. Крайната цел на мрежата е да гарантира, че европейската образователна система отговаря на предизвикателствата и е в състояние да утвърди Европа като световен лидер в областта на технологичните иновации и стартиращи фирми. Очаква се до края на годината членовете на мрежата да изработят доклад с конкретни препоръки, който да послужи като основа за бъдещи действие на Европейската комисия, както и на други заинтересовани страни. Технически университет – Габрово е избран за участие сред 5000 университети от Европа. Това е огромна чест, но и голяма отговорност. Мрежата се председателства от Университет – Саламанка, Испания, а до края на 2022 г. се планират редица събития, в които мрежата ще представи своята работа.