Тържествена церемония по повод дипломирането на студентите, завършили Технически университет – Габрово през 2021 г.

Студентите от всички специалности на университета получиха ценни напътствия от проф. Железаров по време на тържествената церемония. Технически университет – Габрово се гордее със своите възпитаници. На добър час!