Представяне на Технически университет – Габрово във „Вечер на кариерата” в Пловдив – среща на бизнеса, висшите учебни заведения, ученици и родители

IMG 20220418 161755

На 18.04.2022 г.  Технически университет – Габрово се включи изключително успешно във "Вечер на кариерата", организирана от Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив (ПГЕЕ - гр. Пловдив).

За шеста поредна година "Вечерта на кариерата" реализира взаимодействие между средното, висшето образование и бизнеса, като участие взеха редица университети и фирми от страната.

Щандът на ТУ-Габрово беше във фокуса на събитието и привлече вниманието на стотици ученици, множество учители и родители с демонстрации на:

  • Системи за автоматизация с управление от модерни програмируеми логически контролери
  • Макет на горивна клетка
  • Система за безконтактно предаване на електрическа енергия.

След огромния интерес очакваме младите хора да изберат за своето бъдещо развитие обучението в Технически университет - Габрово!