На 14 и 15 април 2022 г. в гр. Горна Оряховица се проведе конкурсът-изложение „Младежко техническо творчество“

mttНа 14 и 15 април 2022 г. в гр. Горна Оряховица се проведе конкурсът-изложение „Младежко техническо творчество“, който през годините се утвърди като най-голямото от подобен характер събитие в България. Форумът е създаден през 2016 г. по инициатива на Фондация “Милен Григоров”. В него се включват екипи от професионални гимназии, технически университети, иновативни фирми и индивидуални участници. Областите, в които се състезават, са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика и приложна механика. 

В организацията на изложението участват Фондация „Милен Григоров“ и община Горна Оряховица със съдействието на „Ротари клуб”, Федерацията на научно-техническите съюзи и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

На изложението Технически университет - Габрово беше представен с иновативни разработки от катедри „Електроника“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Комуникационна техника и технологии“ и Технически колеж – Ловеч, които бяха оценени високо от журито на конкурса. Дейно участие в изложението взеха студенти и докторанти от Университета: инж. Веселина Руменова Стефанова, инж. Гергана Димитрова Миронова, инж. Венцеслав Костадинов Маринов и Анатоли Шибилев Аркадиев с активната подкрепа на преподавателите доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов, доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов, доц. д-р инж. Милко Ганчев Дочев, доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов, доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов, ас. инж. Мирослав Бориславов Томов, гл. ас. д-р инж. Емил Петров Станев и др.

Събитието способства за ориентирането и привличането на младежи към техническото образование и участието в индустрията на страната.