Семинар "Умения за търсене и кандидастатване за работа"

careers main image

На 5 април 2022г. Университетски кариерен център при Технически университет - Габрово организира семинар за завършващите студенти на тема "Умения за търсене и кандидастатване за работа"Събитието ще се проведе в Заседателна зала в Университетска библиотека от 14.00 часа.

На семинара ще бъдат обсъдени стратегии за кариерно развитие при завършващите колеги. Студентите ще получат ценни съвети:

  • как и къде да търсят работа;
  • как да подготвят документите си за кандидатстване;
  • как да се подготвят и справят на интервюто за работа.

Гост лектор: Пенко Атанасов - Директор на Център за кариерно ориентиране - Габрово.

 

Пенко Атанасов Атанасов

Роден 1977 г. в гр. Габрово. Завършил ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" със специалност "Психология". По-късно се дипломира в магистърската програма по "Трудова и организационна психология" на СУ "Климент Охридски".

От 2012 г. работи като кариерен консултант в новооткрития Център за кариерно ориентиране - Габрово, а от месец май 2016 г. е негов ръководител.

Център за подкрепа за личнистно развитие "Кариерно ориентиране - Габрово" предоставя услуги по кариерно ориентиране и консултиране на ученици и техните родители и осигурява методическа подкрепа на педагогическите специалисти във връзка с кариерното ориентиране на учениците.

ЦПЛР "Кариерно ориентиране - Габрово"

Адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3, етаж 3, стая 323

Тел.: 066 988 889

E-mail: cko_gabrovo@mon.bg

Web-site: www.kariera-gabrovo.com