Проф. Железаров и ректорът на Медицински университет – Плевен подписаха меморандум за сътрудничество

Sn 2 2

На 04.10.2021 г. ректорите на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Технически университет – Габрово (ТУ-Габрово) подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на висшето образование.

Основната цел на споразумението е двете висши училища да обединят своите усилия за реализиране на съвместна дейност и партньорство в разработването на интердисциплинарни, хибридни учебни програми в областта на технологиите и социалните дейности. В рамките на меморандума се предвижда провеждане на съвместни обучения в сферата на телемедицината при равномерно разпределение на учебната натовареност и ресурсите. Двата университета ще обединят усилията си за сформиране на съвместни научноизследователски екипи, създаване на съвместни научни публикации и разработки, подготовка на учебници и учебни помагала, както и реализиране на съвместни проекти.

Изграждането и включването на висшите училища в страната в  интердисциплинарни и междууниверситетски мрежи съответства на новата Стратегия за развитие на висшето образование, както и на изискванията на пазара на труда. Подобни мрежи имат за цел да повишат качеството на предлаганото обучение и да изградят общо пространство във висшето образование.

Sn 2 6