Технически университет – Габрово беше домакин на престижна научна конференция LIGHTING 2021

1

На 23 и 24 септември в Технологичния парк на Технически университет – Габрово се проведе шестата международна научна конференция за млади учени „LIGHTING 2021“ (https://conference.nko.bg), организирана от Националния комитет по осветление в България, българската секция на IEEE, ТУ-София и ТУ-Габрово. Конференцията е част от “Дни на науката” на ТУ-София, основен спонсор на конференцията през последните 3 години.

Конференцията е насочена към млади изследователи и експерти в следните области: вътрешно и външно осветление, източници на светлина, дизайн на осветлението, фотометрични изследвания, системи за управление на осветлението, въздействия върху здравето и околната среда, както и стандартизация в технологиите за осветление.

На конференцията бяха изнесени 32 доклада на учени от България, Тайланд, Румъния, Словения, Италия, Турция, Гърция, Латвия и Индия. В рамките на конференцията беше представен Технологичния парк на Технически университет – Габрово, както и възможностите на лабораторията по осветителна техника и възобновяеми енергийни източници в Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в която ще се извършват изследвания, свързани с енергийна ефективност, цветови и пространствени характеристики на лампи и осветителни тела.