Студентите на Технически университет - Габрово получиха поздравителен адрес по случай началото на академичната година от Националното представителство на студентските съвети в Република България.

npsУВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЖЕЛЕЗАРОВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЖЕЛЕЗАРОВ,

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Удоволствие е да Ви поздравя от свое име и от името настудентската общност в България по случай началотона академичната 2021/2022 учебна година!

Откриването на поредната учебната година вусловията на епидемиологична обстановка епредизвикателство за академичното ръководство,преподавателите и самите студенти.

Изправени пред прага на неясните хоризонти отрешаването на тази здравна криза трябва да бъдем по-единни и отговорни към себе си, близките и околнитехора.

Днешният ден е едно ново начало за първокурсниците,който води след себе си пътя на познанието и новитеотрития в живота на младите хора.Вървете напред и не спирайте да се усъвършенствате,реализирайки своите идеологии и проекти!

Ние, младите хора, трябва да бъдем енергията, коятода отстоява бъдещето си.

Вървете смело по пътя на познанието и се борете засвоите идеологии!

Бъдете креативни, упорити и мечтайте! Вярвайте, чевсяка крачка напред носи успеха, който да Ви помогневъв Вашата реализация!

Следвайте мечтите си и покорявайте върховете!

Ние, Националното представителство на студент-ските съвети, вярваме, че младежката енергия иентусиазъм са ресурс, който трябва да бъде насърчавани развиван!Желая на всички колеги и преподаватели и служители нависшето училище здраве, вдъхновение и успехи!

Даниел Парушев

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НПСС

Пълният текст на поздравителния адрес към студентите може да видите от тук.