Приемът в ТУ-Габрово започна! Очакваме Ви!

priemОт 14 юни до 29 юни 2021 г. Технически университет – Габрово приема кандидатстудентски документи за участие в класиранията за заемане на места по държавна поръчка и платена форма на обучение. Записването на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2021 -2022 г. става в Кандидатстудентския офис, сграда Библиотека на Технически университет – Габрово


 

Приетите студенти представят при записването си следните документи:

1. комплект документи за записване на новоприети студенти (по об­ра­зец). Купува се от книжарницата в сграда Библиотека.

2. документ за внесена семестриална такса (държавна поръчка или платена форма) за обучение (като основание за заплащане се посочват входящ номер, получен при кандидатстването, ЕГН и трите имена на студента);

3. копие и оригинал на диплома за средно образование;

4. копие на лична карта;

5. нотариално заверен документ при промяна на имената;

6. четири снимки – с формат за паспорт;

7. документ, даващ основание за освобождаване или намаляване на семестриалната такса за обучение.

 


Изберете най-предпочитаната от Вас специалност, гарантираща Ви знания, умения и последваща професионална реализация. Доверете се на традициите, иновациите и качественото инженерно образование

Виртуално може да разгледате материалната база, съвременните лаборатории и технологичния парк на ТУ-Габрово. 

За повече информация: