Конференция „Иновативно STEM образование“ на 26 и 27 април

STEMEDU 2021Третата научна конференция с международно участие „Иновативно STEM образование“ (STEMEDU-2021) ще се проведе онлайн на 26 и 27 април 2021 г.

Форумът има интердисциплинарен характер и ще акцентира върху приложенията на нови математически методи в медицината и други научни области, както и технологиите за достъпност на хора със специални потребности. Водеща ще бъде широкоспектърната интерпретация на иновациите и иновативните образователни технологии.

В рамките на събитието ще се състоят два придружаващи семинара – „Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни“ и „Технологии за достъпност за хора със специални потребности“.

По време на STEMEDU-2021 ще бъдат представени доклади на учени и млади специалисти от България и чужбина, които ще бъдат публикувани в онлайн сборник след двойно сляпо рецензиране.

Организатори на конференцията са Българска академия на науките (Институт по математика и информатика и Институт по роботика), Медицински университет – Варна (филиал Велико Търново) и Технически университет – Габрово със съдействието на Регионален академичен център – Велико Търново, Териториална организация на Научно-техническите съюзи – Велико Търново и Съюза на математиците в България.

Програма на конференцията

Линк за присъединяване: https://meet.jit.si/STEMEDU-2021

Интернет страница на събитието: www.stemedu.eu

*STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics – наука, технологии, инженерство и математика