Технически университет – Габрово сключи партньорство с американската образователна компания EC-Council – водеща организация в учебни материали и сертификация областта на киберсигурността

eu concilТехнически университет – Габрово сключи партньорство с американската образователна компания EC-Council – водеща организация в учебни материали и сертификация областта на киберсигурността. Част от световно известните и признати учебни програми и сертификации, разработени от компанията са: Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Network Defender (CND), Advanced Penetration Testing (APT), Certified Network Defense Architect (CNDA) и много други.

Повече информация за програмите и сертификациите може да се види на адрес: https://www.eccouncil.org.

Предстои разкриването на обучителен и сертификационен център по програмите на компанията към Технически университет – Габрово.


За контакти и въпроси:

  • доц. д-р инж. Делян Генков,
  • катедра КСТ,
  • тел. 066 827 597,
  • e-mail: dgenkov@tugab.bg

 EC Council Academia Partner Certificate