Хакатон „Промяна на Шести участък“ в град Габрово с участието на доц. д-р Светла Панайотова от Технически университет – Габрово и споделените емоции

CINEMA logo BIGВ дните 23 – 25 февруари 2021 г. в онлайн платформата Zoom се проведе Хакатон „Промяна на Шести участък“. Поканата за участие бе от организаторите: Община Габрово и студио „Комплект“ - София по проект CINEMA (Creative industries for new urban economies in the Danube region) - „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“.

Проектът CINEMA обхваща 22 регионални и общински администрации и институции от 8 европейски държави /Словакия, Словения, Германия, Австрия, Румъния, Молдова, Сърбия, България/.

Целта на проекта CINEMA е да се подобрят иновативните рамкови условия за креативни индустрии и да се оживят градовете в Дунавския регион, като се прилагат и тестват иновативни модели.

Предизвикателството на Хакатона: Подкрепа на съществуващия бизнес в „Шести участък“ и привличане на нов посредством креативните индустрии, като „Шести участък“ е пилотна локация по проекта. Целта е да се създаде по-благоприятна среда за развитието на търговията на дребно и малкия бизнес в квартала.

В „Хакатона Промяна на Шести участък“ се включиха участници – разпределени в три отбора, ментори /бизнес консултантът Неви Коева, архитектът Делчо Делчев и творческият деятел Галин Попов/, фасилитатори и представители на бизнеса от квартал „Шести участък“.

В началото на Хакатона участниците бяха приветствани от кмета на гр. Габрово – госпожа Таня Христова, която изрази задоволството си от проявения интерес към Хакатона и надеждата, че създадените идеи в резултат на надпреварата в Хакатона ще допринесат за по-добрия облик на квартала, а и на Габрово.

Участниците от трите отбора бяха не само от различни градове – Габрово, София, В. Търново, Трявна, но и от различни професионални области, което допринесе за обогатяване на споделените идеи, но и в процеса на екипната работа до избистряне на концепцията за бъдещото и устойчиво развитите на квартал „Шести участък“.

По време на Хакатона участниците проведоха мозъчна атака, за да си представят идеалният „Шести участък“ и използваха SWOT - анализа като метод за определяне на силните, слабите страни, възможностите и заплахите в квартал „Шести участък“. Кварталът „Шести участък“ е най-старият габровски квартал, пряко свързан с възникването на селището Габрово, а името му се свързва със случайно възникнала шега – във връзка със ставащите веселия в често посещаваните квартални кръчми, около които постоянно се навъртали полицаи и за отлика от петте полицейски участъка в София, кварталът започнал да се нарича „Шести участък“.

Имената на отборите също се асоциираха с „Шести участък“ – отбор 1 – „Ковачите“, отбор 2- „Дюкян“ и отбор 3 – „Споделена емоция“.

Отборите подготвиха с много хъс презентациите си, съпроводени с богат илюстративен материал, работа на терен в квартала, анкети към местната общност от квартала и дори предаване на живо от „Шести участък“. Всеки отбор разполагаше с по 10 минути за представяне на концепцията си и с по 10 минути за отговори на въпросите от 5 членното жури.

След кратко заседание на журито и оценяване по предварително оповестени критерии на 25.02.2021 г. в 17.00 ч. кметът Таня Христова обяви решението на журито и победителят в Хакатона – отбор „Ковачите“.

Отборът – победител ще получи професионално бизнес и маркетинг консултиране , а всеки от участниците ще получи стимулиращи награди. „Ковачите“ приканиха останалите участници да съдействат за доразвиване на концепцията за „Промяната на Шести участък“.

В рамките на 3-те дни Хакатон преживяванията, емоциите и социалните контакти на всички участници, ментори, фасилитатори и организатори оставиха траен незабравим отпечатък в съзнанието, но и възможности за последващи срещи, а и защо не – съвместни мероприятия в Шести участък – за благото на общността, бизнеса и град Габрово.