Курс „Здравен мениджмънт“

1016

Центърът за следдипломна квалификация (ЦСДК) при ТУ-Габрово стартира обучение по специалност „Здравен мениджмънт”.

Успешно завършилите получават удостоверение за професионална квалификация „Мениджър в здравеопазването”.

Форма на обучението: задочна.

Необходими документи: формуляр по образец, копие на диплома за висше образование, документ за платена такса. Таксата може да бъде платена и разсрочено, на две равни вноски.

Срок за записване: 20.04.2022 г.

Повече информация - на тел. 066/ 827 228 и 0879 003 361, доц. д-р инж. Валентина Кукенска.