Конференцията TechCo-2024 се проведе за осма поредна година под знака на 35-годишнината от създаването на Технически колeж-Ловеч

IMG 20240628 100145 2

На 28.06.2024 година, се проведе конференция TechCo-2024 за осма поредна година под знака на 35-годишнината от създаването на Технически колeж - Ловеч. Конференцията се превърна в авторитетен научен форум, на който учени от цялата страна имат възможност да представят своите научни постижения и разработки.

Конференцията беше открита в зала Аула на Технически колеж-Ловеч от Председателя на организационния комитет на Технически колеж – Ловеч доц. д-р инж. Никола Драганов. „Особено много се радвам, че днес тук присъстват представители не само на образованието и науката, но и на бизнеса. Убеден съм, че те винаги трябва да работят заедно. Това е единствения начин за правилното развитие на науката и бизнеса.“ сподели той в речта си при откриването на конференцията.

На конференцията присъства доц. д-р инж. Пламен Цанков, Зам. Ректор "Учебна дейност" при Технически университет-Габрово, който поздрави участниците и пожела успешна и ползотворна работа.

За  поредна година конференцията събра участници, които работиха в четири тематични секции и представиха над 46 доклада. За първа година се състоя отделна „Студентска научна секция“, в която студенти изнесоха дванадесет доклада в различни научни направления.

Конференцията приключи с коктейл разговори между участниците по различни научни проблеми.

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black