Състав на студентски съвет при Технически университет - Габрово за мандат 2023 – 2025 година

Председател на Студентски съвет при Технически университет – Габрово за мандат 2023-2025 г. е Веселин Пенковски – специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“veselin penkovski

Йорданка Иванова от специалност „Индустриален мениджмънт“ е избрана за секретар на Студентски съвет.

yordanka ivanova

В рамките на студентски съвет са особености следните комисии:

Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ)

Председател: Кристина Сидорова – докторант в докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“  

Членове на комисията са: Симона Георгиева – специалност „Социални дейности“, Жесика Динчева – специалност „Индустриални, топлинни и газови системи“  и Владислав Ненчовски – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

Комисията по научноизследователска работа (КНИР)

Председател: Денислав Марчев  - специалност „Промишлена и автомобилна електроника“

Членове на комисията са: Мирослав  Райков – специалност „Социални дейности“ и Борис Петков – докторант в докторска програма „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

 

Комисия по културно-масова дейност (ККМД)

Председател: Валери Пенчев – специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“

Членове на комисията са: Ивелина Рангелова – специалност „Стопанско управление“ и Милка Иванова – специалност „Компютърни системи и технологии“.

Комисия по стипендии (КС)

Председател: Кольо Данчев – специалност „Компютърен дизайн“

Членове на комисията са: Деница Митова – специалност „Мехатроника“,   Магдалена Матева – специалност „Компютърен дизайн“ и Кристина Георгиева – специалност „ Комуникационни технологии и киберсигурност“.