Ежегодно отпускане на стипендии за студенти и следдипломно обучение за учебната 2023/2023 година чрез платформата "Образование в Египет"

egypt

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо чрез Министерството на външните работи от Посолството на Арабската република Египет в София, с което уведомяват, че египетското Министерство на висшето образование официално е обявило ежегодните стипендии за студенти и следдипломно обучение, за учебната 2023/2024 година. Студентите могат да кандидатстват и да се регистрират чрез платформата „Образование в Египет“, на следния линк: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

В приложение са описани насоките и общите правила за прием на чуждестранни студенти, номинирани за тези стипендии. Заинтересованите студенти може да кандидатстват директно на платформата и са поканени да предоставят на посолството своите документи до 0Е09.2023 година.

 С пълният текст на писмото на Заместник-мистърът на образованието и науката може да се запознаете от тук.