Съобщение за настаняване в общежитие

GS 0100Необходими документи за кандидатстване:

  1. Искане – декларация за настаняване;
  2. Една снимка.

При настаняване в общежитие:

1. Заявление за настаняване – по образец на университета;

2. Медицинско свидетелство;

3. Две снимки;

4. Декларация за имущественото състояние на кандидата и дохода на член от семейството за 6 месеца назад;

5. Уверение за студентско положение (статут) за съответния семестър;

6. Заповед за зачисляване в докторантура или специализация /в приложимите случаи/;

7. Удостоверение за братя и сестри, учащи се /в приложимите случаи/;

8. Копие от смъртен акт за починали родители /в приложимите случаи/;

9. Решение на ТЕЛК за съответната група инвалидност /в приложимите случаи/;

10. Служебна бележка от дом за деца, лишени от родителска грижа /в приложимите случаи/;

11. Акт за граждански брак /в приложимите случаи/;

12. Акт за раждане на деца /в приложимите случаи/;

Подаване на документи за кандидатстване в общежитие – сграда Библиотека

 

  1. Студентско общежитие „Партийна школа“

Самостоятелна стая – по 60 лв включва 60kW ток и 2 куб. вода;

Двойна стая – по 40 лв. включва 80 kW ток и 4 куб вода.

телефон за връзка – 089 96 76 519 – Мирослава Цонева (управител)


  1. Студентско общежитие „Сирмани“

Тройна стая – 90 лв.; двойна стая – 102,50 лв.; включват се ток и вода.

телефони за връзка – 066 804 675; 088 85 02 158 – Мария Петрова

Резултати за настанените в общежитие на 30-31.08.2023 г. ще бъдат публикувани на сайта на университета!

Настаняване по общежития на 16-17 септември 2023 г.


 

За повече информация:

  • инж. Веселина Стефанова председател на Студентски съвет –  тел. 088 24 74 250; e-mail: tugab_ss@abv.bg
  • Александър Македонски - Председател на комисията на социално-битовите въпроси към Студентски съвет - тел. 089 68 69 462