Провеждане на събрание на студентите от ЕЕ факултет

roundtable discussion 1080x675 

Ообщо събрание на студенти и докторанти На факултет „Електротехника и електроника“ (ЕЕ)

 

На 16.05.2023 г. от 15:00 часа в зала 1116 ще се проведе Общо събрание на студенти и докторанти на факултет „Електротехника и електроника“ (ЕЕ), при следния

Дневен ред:

1. Частични избори на представители на студенти и докторанти в Общо събрание на ТУ-Габрово от факултет „Електротехника и електроника“ (ЕЕ) за мандат 2021-2023 г.

Участници в Общо събрание на студенти и докторанти на факултет „Електротехника и електроника“ са студенти и докторанти в редовна форма на обучение.

 

   

                    Председател на СС при ТУ-Габрово:…………… /П/………

                                              инж. Веселина Стефанова