Списък на новоприети студенти подали заявление за настаняване в студентско обшежитие УК-6 на ТУ-Габрово, за учебната 2023-2024 г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 01.08.2023 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 15.08.2023 г.

       НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

 • Доход на член от семейството за 6 месеца назад;
 • Медицинско от личен лекар;
 • Уверение за студентско положение (статут) за съответния семестър / от факултетна канцелария/
 • Заповед за зачисляване в докторантура или специализация /в приложимите случаи/;
 • Удостоверение за братя и сестри, учащи се /в приложимите случаи/;
 • Копие от смъртен акт за починали родители /в приложимите случаи/;
 • Решение на ТЕЛК за съответната група инвалидност /в приложимите случаи/;
 • Служебна бележка от дом за деца, лишени от родителска грижа /в приложимите случаи/;
 • Акт за граждански брак /в приложимите случаи/;
 • Акт за раждане на деца /в приложимите случаи/;
 • Две снимки;
 • Удостоверение за банкова сметка.

ИМЕ 

ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР

СТАЯ

Свилен Борисов Клименко

МУ

КТМ

12321101

202

Мартин Кирилов Грънчарски

     

212

Корделия Галинова Георгиева

ЕЕ

СКИ

22272105

214

Соломон Огнянов Михайлов

МУ

М

 

215

Мартин Любомиров Любенов

     

303

Светослав Емилов Минков

ЕЕ

ЕЕ

22306113

401

Андреа Добромир Николов

ЕЕ

АРКУС

22370116

401

Емил Костадинов Мачолев

     

405

Марина Стойчева Иванова

С

СУ

 

412

Ивайло Стоилов Пеев

 

КТКС

22376103

413

Никола Борисов Танев

     

417

Герела Иванчева Иванова

ЕЕ

КСТ

22305108

421

Иван Петров Петров

     

425

Милен Викторов Минков

ЕЕ

КСТ

22305106

501

Преслав Пламенов Вачев

ЕЕ

СКИ

22372117

506

Елеазар Анатолиев Тихомиров

ЕЕ

СКИ

22372118

509

Цветислав Мирославов Миланов

ЕЕ

ЕЕ

22306116

513

Теодор Теодоров Канев

ЕЕ

КТКС

22376122

515

Илиян Даниелов Лилов

ЕЕ

КСТ

22305107

518

Ивайло Анатолиев Божинов

ЕЕ

СКИ

22372115

519

Денислав Минчев Пиронков

ЕЕ

СКИ

22372129

521

Богомил Георгиев Иванов

ЕЕ

СКИ

22372126

523

Преслав Недялков Петков

ЕЕ

СКИ

22372127

523

Михаил Румянов Пейков

ЕЕ

КТКС

22376116

524

Пресиян Красимиров Кадънков

ЕЕ

КТКС

22376115

524

Венелин Кирилов Николов

ЕЕ

СКИ

22372112

602

Александър Мирославов Бенов

ЕЕ

АРКУС

22370119

604

Марая Момчилова Петрова

МУ

КД

 

606

Георги Пламенов Бурванов

 

ЕЕ

 

607

Лице за контакт: Мирослава Цонева

/управител СОС/

Тел: 0899 67 65 19