Стажантска програма „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 година“

„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – гр. Сопот е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс на България. Фирмата е създадена през 1936 г. и ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

„ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот разработва и произвежда широка гама продукти със специално предназначение като боеприпаси, гранати, ракети, взриватели, пирозакъснители и др.

          Разполага с открит изпитателен полигон, осигуряващ условия за провеждане на изпитвания на въоръжение и военна техника.

Предприятието традиционно участва в редица изложения в страната и по света. Редовен участник е на специализираното изложение „Хемус“ в Пловдивския технически панаир.

За поредна година „ВМЗ“ ЕАД дава възможност на младите хора без стаж по специалността да получат практически опит и шанс за професионално развитие, включвайки се в стажантската програма на фирмата. Дружеството предлага работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените вътрешнофирмени практики на управление, както и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Стажантската  програма „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 г.“ е подходяща за студенти от Технически университет – Габрово, обучаващи се в някоя от следните специалности:

 • Мехатроника
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Технология на материалите и материалознание
 • Машиностроене и уредостроене
 • Хидравлична и пневматична техника
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Електроника
 • Компютърни системи и технологии
 • Индустриален мениджмънт

Ние предлагаме:

 • да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“
 • да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето и специалното производство
 • обучение в работния процес с трудов договор
 • да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа
 • да се обучавате от опитен работник или специалист /ментор/ от фирмата.

Стажантската програма се провежда в периода 1 юли – 31 октомври. Стажът е платен, на пълен 8-часов работен ден.

За студентите, които не са от региона, „ВМЗ“ ЕАД осигурява безплатен престой в общежитие за целия период на стажа. Предприятието разполага и със собствен стол за хранене, от който стажуващите могат да се възползват.

 

          Кандидатстването за включване в „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 г.“ ще става чрез представяне на подробна автобиография в срок до 1 юни 2022 г.

 

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”, отдел „УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат на e-mail: training@vmz.bg.

За контакти:

 • телефон 03134 9866, вътр. номер 25-77;
 • телефон 03139 5244

 

 

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

 

Стажант-настройчик-оператор на ММ с ЦПУ2 места – за обучаващи се в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД

Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ1 място – за обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция  на „ВМЗ“ ЕАД 

Стажант-електроинженер1 място – за обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс

Стажант-технолог  – 6 места за обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, както и специалности в областта на химичните технологии, за работа в Техническа дирекция на дружеството 

Стажант-конструктор 4 места за обучаващи се в областта на машиностроенето от катедри „Мащиностроене и уредостроене“, „Машиностроителна техника и технологии“, „Материалознание и механика на материалите“, както и в катедри „Електроника“ и „Автоматика, информационна и управляваща техника“, за работа в Техническа дирекция на дружеството 

Стажант-електрончик2 места за обучаващи се в областта на електронната техника и технологии, специалност „Електроника“

Стажант-технически изпълнител2 места за обучаващи се или завършили специалност „Индустриален мениджмънт“ в ТУ

Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за работа на Открит изпитателен полигон

Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи – 2 места – за обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“