Списък на новоприети студенти подали заявление за настаняване в студентско общежитие УК-6 на ТУ-Габрово, за учебната 2022-2023 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

 • Доход на член от семейството за 6 месеца назад;
 • Медицинско от личен лекар;
 • Уверение за студентско положение (статут) за съответния семестър /от факултетна канцелария/
 • Заповед за зачисляване в докторантура или специализация /в приложимите случаи/;
 • Удостоверение за братя и сестри, учащи се /в приложимите случаи/;
 • Копие от смъртен акт за починали родители /в приложимите случаи/;
 • Решение на ТЕЛК за съответната група инвалидност /в приложимите случаи/;
 • Служебна бележка от дом за деца, лишени от родителска грижа /в приложимите случаи/;
 • Акт за граждански брак /в приложимите случаи/;
 • Акт за раждане на деца /в приложимите случаи/;
 • Две снимки;
 • Удостоверение за банкова сметка.

ИМЕНА

ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР

СТАЯ

Михаел Димитров Благоев

МУ

М

12227115

213

Минко Асенов Минков

ЕЕ

АРКУС

22270101

217

Христо Петров Бръмбашки

МУ

М

12227108

219

Николай Росенов Гаврилов

МУ

М

12227104

301

Мюмюн Ерлин Мустафа

ЕЕ

ПАЕ

22171113

303

Мартин Данаилов Неофитов

ЕЕ

КТКС

22276111

304

Владимир Минчев Миленкински

ЕЕ

СКИ

22272102

305

Живко Иванов Иванов

ЕЕ

СКИ

22272114

306

Веселин Иванов Василев

МУ

М

12127126

311

Жесика Радостинова Динчева

 

ИТГС

12273101

316

Дани Николов Тенчев

ЕЕ

КСТ

22205112

318

Емилия Христова Желева

ЕЕ

КСТ

22205110

405

Виктория Добромирова Добрева

ЕЕ

ПАЕ

22271115

407

Михаил Стефанов Маринов

ЕЕ

КТКС

22276109

411

Мартин Красимиров Йорданов

ЕЕ

КСТ

22235414

413

Мирон Петров Янкулов

МУ

М

12227109

416

Калоян Пенков Колев

ЕЕ

СКИ

22272116

419

Александър Иванов Цветанов

ЕЕ

КСТ

22205102

420

Веселин Миленов Гачев

ЕЕ

СКИ

22272106

503

Михаил Милчев Цветков

ЕЕ

КСТ

22205105

505

Стилиян Мирославов Караджов

ЕЕ

СКИ

22272107

521

Денис Николаев Лазаров

ЕЕ

КТКС

22276116

608

Божидар Венциславов Славков

ЕЕ

КСТ

22205117

614

Владимир Иванов Господинов

ЕЕ

АРКУС

22270103

616

Димитър Борисов Петров

ЕЕ

ПАЕ

22271106

622

Габриел Асенов Асенов

ЕЕ

ПАЕ

22271105

622

Еге Ервин Хасан

ЕЕ

ПАЕ

22271420

623

Ценислав Христов Хитров

     

625

Лице за контакт: Мирослава Цонева

/управител СОС/

Тел:0899676519