Архив кампания стипендии през летен семестър на 2021/2022 учебна година


КЛАСИРАНЕ - 1-ви вид стипендии - за студенти, обучаващи се във всички професионални направления

КЛАСИРАНЕ - 2-ри вид стипендии - за студенти, обучаващи се в приоритетни професионални направления