Еднократни помощи на студентите във връзка с преодоляване последиците от пандемията от Covid-19

cash-and-electronic-payments-cartoon-image.jpg

Еднократните помощи на студентите във връзка с преодоляване последиците от пандемията от Covid-19

в размер 60.00 лева са преведени по сметките на студентите на 11.02.2022 г.