Стипендии на фондация „ЕВРИКА"

evrikaЗа двадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА” ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов - ще се присъжда за трета година;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за четвърта поредна година след конкурс и по нравилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров- Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров - Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си е успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00) и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.

тел.: 02 981 51 81, 02 981 37 99;

факс: 02 981 54 83;

имейл: office@evrika.org;

уеб сайт: http://www.evrika.org

 


 

Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров-Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА” от 01.09.2022 г. до 15.10.2022 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендия „Акад. Александър Теодоров - Балан“ и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта;
 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2022/2023 година;
 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист - мечти, планове и реалност” (до 3 страници).

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на телефон 02 98 15 181  или 02 98 13 799, както и да ползвате адресите: office@evrika.orggrigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org