Преведени стипендии за месец март 2020 г.

moneyС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Стипендиите за месец март 2020 г. по ПМС № 90/2000 г.,  са преведени по сметките на студентите на 15.04.2020 г.