Къде мога да проверя списъците с класиранията?

 - Обявяването на всички списъци при класиранията, разпреде­ле­нието за явяване на изпити и изпитните резултати ще става: