Национален фонд „Научни изследвания”

Проекти по национален фонд „Научни изследвания”

Договор № Тема Ръководител / участници от ТУ-Габрово
ДН 07/10 Изследване на архитектури, модели и методи за автономен мениджмънт в интернет на бъдещето Ръководител на проекта: проф. дн Евелина Пенчева, ТУ–София Участници от ТУ–Габрово: доц. д-р Росен Иванов; доц. д-р Пенчо Пенчев;гл. ас. д-р Мирослав Славов
ДН 07/18 Нов неразрушителен метод за изследване на полупроводникови структури Ръководител на проекта: акад. проф. дтн Чавдар  Руменин, БАН Участници от ТУ–Габрово: проф. д-р Анатолий Александров; гл. ас. д-р Горан Горанов; ас. Искрен Кандов
ДФНИ Т02/9 Изследване и разработване на нови методи и технологии за измерване на геометричните параметри на голямо-габаритни детайли и съоръжения Ръководител на проекта: доц. д-р Димитър Дяков, ТУ–София Участници от ТУ–Габрово: проф. дн Димитър Дичев; доц. д-р Христофор Коев