Технически Университет Габрово обявява, договаряне без предварително обявление, с предмет:

 

"Приготвяне и доставка на закуски за нуждите на Технически университет Габрово"

 

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявлние по ЗОП

 

 

05.09.2019 г. Връзка към АОП

05.09.2019 г. Решение за откриване

05.09.2019 г. Покана

05.09.2019 г. Документация

19.09.2019 г. Протокол 1

19.09.2019 г. Протокол 2

19.09.2019 г. Доклад от комисията

19.09.2019 г. Решение за избор на изпълнител

14.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка

14.10.2019 г. Договор 

08.07.2020 г. Обявление за приключване на Договор