Технически Университет Габрово обявява договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

„Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода по две обособени позиции:

Обособена позиция №1 – „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за нуждите на Технически университет – Габрово”

Обособена позиция №2 – „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за нуждите на Технически колеж – Ловеч”“

 

 

13.08.2019 г. Връзка към АОП

13.08.2019 г. Решение за откриване

13.08.2019 г. Покана

13.08.2019 г. Документация

27.08.2019 г. Протокол от работата на комисията

27.08.2019 г. Доклад от комисията

27.08.2019 г. Решение за избор на изпълнител

19.09.2019 г. Обявление за възложена поръчка

19.09.2019 г. Договор - Позиция 1

19.09.2019 г. Договор - Позиция 2

08.07.2020 г. Обявление за приключване на договор - Позиция 1

08.07.2020 г. Обявление за приключване на договор - Позиция 2