Месечни финансови отчети за 2021 г.

pngegg

 1. Месечен отчет - януари: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 2. Месечен отчет - февруари: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 3. Месечен отчет - март: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕСОтчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 4. Месечен отчет - април: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 5. Месечен отчет - май: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 6. Месечен отчет - юни: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 7. Месечен отчет - юли: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 8. Месечен отчет - август: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 9. Месечен отчет - септември: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 10. Месечен отчет - октомври: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 11. Месечен отчет - ноември: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка
 12. Месечен отчет - декември: бюджет, чужди средства, КСФ, ДЕС, Отчет разходи COVID-19Обяснителна записка