Разписание на учебните занятия за ЗИМЕН семестър на 2021-2022 учебна година

uchebno razpisanie

Разписание на учебните занятия за ЗИМЕН семестър на 2021-2022 учебна година:

I-ви курс

II-ри курс

III-ти курс