График за провеждане на допълнителни консултации

ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ    ЛОВЕЧ

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника” 


Водещ преподавател

Дати за консултации

(по всички водени дисциплини)

Зала/Online

E – mail

м. МАРТ

м. АПРИЛ

м. МАЙ

доц. д-р инж. Б. Стойчев

 

10

15

от 9:00ч. 1206 ТК-Ловеч.

bobist_2002@abv.bg

доц. д-р инж. В. Кукенска

27

17

15

от 10:00ч. Online

vally@tugab.bg

доц. д-р инж. Д. Изворска

24

21

12

от 10:00ч. Online

dizvorska@gmail.com

доц. д-р инж. Й. Митев          

06

03

15

от 10:00ч. Online

yosif@tugab.bg

доц. д-р инж. Кр. Друмев

6, 20

10

15

11:00

kid@tugab.bg

доц. д-р инж. М. Пенев                         

25

22

13

от 14:00 Online

mpenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Н. Драганов

13, 14

10, 11

8, 9

1206 ТК-Ловеч

nikola_draganov@mail.bg

доц. д-р инж. П. Пенчев

20

17

22

09:30 ч. 1402

p_k_penchev@abv.bg

доц. д-р инж. Ст. Йорданов                

20

03

15

от 10:00ч. Online

sjjordanov@mail.bg

доц. д-р инж.. Ст. Садинов                  

13

10

8

от 10:00ч. Online

murry@tugab.bg

доц. д-р инж. Хр. Недев

20

17

15

от 10:00ч. Online

christo@tugab.bg

доц. д-р инж. Хр. Тодоров   

13

10

15

2305 ТК-Ловеч

h_todorov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. А. Хинова

20, 27

3, 10

8, 15

1205 ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Цанка Златева                     

13

10

8

9:00ч. Online

tszlateva@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Дочев

13

10

15

1207 Online

dochev@mail.bg

гл. ас. д-р М. Жилевска

6, 7

10, 11

15

1404 ТК-Ловеч

mzhilevska@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Славов                         

13, 20

03, 17

08, 15

от 10:00ч. 1402, Online

miroslav_slavov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. П. Минев

27 от 10:00

17 от 10:00

15 от 10:00

Online

pminev@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Ст. Стойчев

20, 27

3, 10

15, 22

Online

s.stoychev@abv.bg

ас.  инж. И. Георгиев

20, 27

17, 24

15, 22

1203 ТК-Ловеч

ivgeorg87@abv.bg

ас. инж. Цв. Найденов

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27

3, 4, 10, 17, 18, 24

15, 16, 22

от 10:00ч 1404 ТК-Ловеч

cvetannaidenov1@abv.bg

преп. В. Тихомирова

14

18

09

14.00 Online

vesela_radkova@mail.bg

 

Ръководител катедра: 

/доц. Б. Стойчев/