Теми за Дипломни работи – Випуск 2020г.

 

примерни теми  за дипломни работи – випуск 2020 г.


 

При доц. д-р инж. Пенчо Пенчев
1. Изграждане на мрежови кабели – Изх. Данни: UTP Cat.5e; IEEE-802.3; EIA/TIA-568 A/B
2. Изграждане на безжични локални мрежи – Изх. Данни: IEEE-802.11b, IEEE-802.11g; инфраструктурна мрежа от тип AP-Client;
3. Адресиране в Интернет. DHCP – същност и конфигурации – Изх. Данни: IP v.4; разделяне на 5 подмрежи; IP адрес: 192.168.10.0/24;
4. Маршрутизиране в Интернет – Изх. Данни: Протокол RIP v.1/v.2;
5. Компютърни архитектури. Сравнение между мостова и хъбова архитектури. (Изграждане на лабораторно упражнение).
6. Теми – предложени от студенти, спец. „КСТ“ – 2 теми.

 

При доц. д-р инж. Боян Стойчев
1. Проектиране на механизми в CAD среда -3 теми;
2. Инженерни проблеми, предложени от студентите - 2 теми.

 

При доц. д-р инж. Н. Драганов
1. Изработване на дигитален термометър.
2. Изработване на безконтактен амперметър.
3. Изработване на активен регулатор на cos φ.
4. Изработване на цифров контролен електромер.

 

При гл. ас. д-р инж. Мирослав Славов
1. Изграждане на безжична свързаност между отдалечени сгради.
2. Изграждане на локална компютърна мрежа за нуждите на малък офис.
3. Изграждане на мрежа клиент-сървър.
4. Изграждане на домашна свързаност към Интернет.
5. Изграждане на виртуална частна мрежа.

 

При гл. ас. д-р инж. Милко Дочев
1. Техническа диагностика на енергетични съоръжения в АЕЦ.
2. Разработка на електромеханичен вибратор.
3. Разработка на натоварващо устройство за електромеханични системи.
4. Проектиране на реконструкция на мрежа ниско напрежение
5. Енергийна ефективност на електроинструменти.
6. Свободни теми, по задания на фирми-потребители.

 

При гл. ас. д-р инж. Стефан Стойчев
1. Проектиране на хибриден автомобил.
2. Диагностика на автомобил.
3. Дисперсионен анализ на технологичен процес.
4. Проектиране окачване на товарен автомобил.
5. Изследване на шум в транспортната техника.
6. Предназначение, диагностика и ремонт на централен диференциал.
7. Охладителна система в автомобил. Проектиране, диагностика и ремонт.

 

При гл. ас. д-р инж. Мадлена Жилевска
1. CAD/CAM системи за проектиране на облекло.
2. Автоматизирано проектиране на дамски пуловер.
3. Лабораторен стенд за изследване на неуправляем токоизправител.
4. Симулационно изследване на електрическа схема с приложна програма по избор.
5. Автоматизирани системи в машиностроенето.
6. Свободни теми по предложение на студента.

 

При гл. ас. д-р инж. Антоанета Хинова
1. Създаване на сайт на рекламна агенция. (Особености, архитектура на сайта, сравнителен анализ и оценка на подобни сайтове).
2. Приложение на оптроните в компютърната техника. (Какво представляват оптроните?
Кои оптрони се използват за предаване и обработка на информация? (Обзор на оптроните и оптоелектронните интегрални схеми в компютърната техника)
3. Безжични сензори в охранителната техника. (Обзор, параметри, приложение в охрана на сграда).
4. Управление на автоматизирана врата с програмируем логически контролер. (Избор на контролер, схема, компютърна симулация)
5. Свободни теми по предложение на дипломантите.

 

При ас. инж. Иван Георгиев:
1. Анализ и синтез на механизмите на сложна техническа система;
2. Изграждане на система за видеонаблюдение;
3. Разработване на процес.
4. Технологичен процес за изработване на детайл;
5. Теми по предложение на студента.

 

При ас. инж. Цветан Найденов:
1. Синхронен генератор с постоянни магнити.
2. Постояннотоков електрически генератор с постоянни магнити.
3. Възобновяеми електрически източници (PV - системи).