ТК Ловеч - Студенти

Съобщение за стипендии по ПМС № 90/2000 за предстоящата кампания по стипендии през зимния семстър 2021/2022 г

ГРАФИК

Дейност

Срок

Период на прием на документи за стипендия

29 септември - 12 октомври 2021 г.

Начало на подаване на документи за стипендии

29 септември 2021 г.

Край на подаване на документи за стипендии

12 октомври 2021 г. включително

Място на подаване на документи за стипендии

Стая № 1306, Учебен корпус на ТК - Ловеч

Време на подаване на документи за стипендии

от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Период за допълване на документи и възражения

от 13.10.2021 г. до 15.10.2021 г.

Публикуване на класирането

20  октомври 2021 г.

Период на документите за брутен доход

от 01.03.2021 г. до 31.08.2021 г.

Срок за изплащане на стипендиите

до 05 ноември 2021 г.

График за провеждане на допълнителни консултации

ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ    ЛОВЕЧ

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника” 


Водещ преподавател

Дати за консултации

(по всички водени дисциплини)

Зала/Online

E – mail

м. МАРТ

м. АПРИЛ

м. МАЙ

доц. д-р инж. Б. Стойчев

 

10

15

от 9:00ч. 1206 ТК-Ловеч.

bobist_2002@abv.bg

доц. д-р инж. В. Кукенска

27

17

15

от 10:00ч. Online

vally@tugab.bg

доц. д-р инж. Д. Изворска

24

21

12

от 10:00ч. Online

dizvorska@gmail.com

доц. д-р инж. Й. Митев          

06

03

15

от 10:00ч. Online

yosif@tugab.bg

доц. д-р инж. Кр. Друмев

6, 20

10

15

11:00

kid@tugab.bg

доц. д-р инж. М. Пенев                         

25

22

13

от 14:00 Online

mpenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Н. Драганов

13, 14

10, 11

8, 9

1206 ТК-Ловеч

nikola_draganov@mail.bg

доц. д-р инж. П. Пенчев

20

17

22

09:30 ч. 1402

p_k_penchev@abv.bg

доц. д-р инж. Ст. Йорданов                

20

03

15

от 10:00ч. Online

sjjordanov@mail.bg

доц. д-р инж.. Ст. Садинов                  

13

10

8

от 10:00ч. Online

murry@tugab.bg

доц. д-р инж. Хр. Недев

20

17

15

от 10:00ч. Online

christo@tugab.bg

доц. д-р инж. Хр. Тодоров   

13

10

15

2305 ТК-Ловеч

h_todorov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. А. Хинова

20, 27

3, 10

8, 15

1205 ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Цанка Златева                     

13

10

8

9:00ч. Online

tszlateva@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Дочев

13

10

15

1207 Online

dochev@mail.bg

гл. ас. д-р М. Жилевска

6, 7

10, 11

15

1404 ТК-Ловеч

mzhilevska@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Славов                         

13, 20

03, 17

08, 15

от 10:00ч. 1402, Online

miroslav_slavov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. П. Минев

27 от 10:00

17 от 10:00

15 от 10:00

Online

pminev@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Ст. Стойчев

20, 27

3, 10

15, 22

Online

s.stoychev@abv.bg

ас.  инж. И. Георгиев

20, 27

17, 24

15, 22

1203 ТК-Ловеч

ivgeorg87@abv.bg

ас. инж. Цв. Найденов

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27

3, 4, 10, 17, 18, 24

15, 16, 22

от 10:00ч 1404 ТК-Ловеч

cvetannaidenov1@abv.bg

преп. В. Тихомирова

14

18

09

14.00 Online

vesela_radkova@mail.bg

 

Ръководител катедра: 

/доц. Б. Стойчев/

График за провеждане на допълнителни изпити

ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ    ЛОВЕЧ

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника” 


Водещ преподавател

Дати за допълн. изпити

(по всички водени дисциплини)

Зала/Online, начало

E – mail

м. МАРТ

м. АПРИЛ

м. МАЙ

доц. д-р инж. Б. Стойчев

16

20

11

1206, 13:00 ч.

bobist_2002@abv.bg

доц. д-р инж. В. Кукенска

27

17

15

от 10:00ч. Online

vally@tugab.bg

доц. д-р инж. Д. Данков                      

12

9

14

от 14:00 Online

dankov@tugab.bg

доц. д-р инж. Д. Изворска

24

21

12

от 10:00ч. Online

dizvor@tugab.bg

доц. д-р инж. Й. Митев          

06

03

15

от 10:00ч. Online

yosif@tugab.bg

доц. д-р инж. Кр. Друмев

20

15

10

11:00

kid@tugab.bg

доц. д-р инж. М. Пенев                         

25

22

13

от 14:00 Online

mpenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Н. Драганов

13

10

8

1404, 10:00 ч.

nikola_draganov@mail.bg

доц. д-р инж. П. Пенчев

20

17

22

09:30 ч. 1402

p_k_penchev@abv.bg

доц. д-р инж. Пл. Цанков                    

29

15

17

от 10 или 18 ч., Online

plamen@tugab.bg

доц. д-р инж. Ст. Йорданов                

20

03

15

от 10:00ч. Online

sjjordanov@mail.bg

доц. д-р инж.. Ст. Садинов                 

13

10

8

от 10:00ч. Online

murry@tugab.bg

доц. д-р инж. Хр. Недев

20

17

15

от 10:00ч. Online

christo@tugab.bg

доц. д-р инж. Хр. Тодоров   

13

10

15

2305 ТК-Ловеч

h_todorov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. А. Хинова

20

10

8

1205 ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Цанка Златева                     

13

10

8

9 ч, Online

tszlateva@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Дочев

15

05

10

1207, 13: ч.

dochev@mail.bg

гл. ас. д-р М. Жилевска

6

10

15

1404 ТК-Ловеч

mzhilevska@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Славов                         

13

17

 15

от 10:00ч. 1402, Online

miroslav_slavov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. П. Минев

27

17

15

10:00 Online

pminev@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Ст. Стойчев

20

10

22

Online

s.stoychev@abv.bg

ас.  инж. И. Георгиев

20

17

15

1203 ТК-Ловеч

ivgeorg87@abv.bg

ас. инж. Цв. Найденов

 20

10

15

от 10:00ч 1404 ТК-Ловеч

cvetannaidenov1@abv.bg

преп. В. Тихомирова

14

18

09

14.00 Online

vesela_radkova@mail.bg

 

Ръководител катедра: 

/доц. Б. Стойчев/

Заплащане на семестриална такса - ТК-Ловеч

1019607За записване за летен семестър на учебната 2020-2021 г. е необходимо  студентите да изпратят на е-mail адреса на съответната факултетна канцелария или да представят на място в съответната факултетна канцелария документ за внесена семестриална такса за обучение, заплатена по един от следните начини:

  • по банков път;

Банкова сметка на ТУ-Габрово

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF

При този начин на заплащане е необходимо студентите да изпратят на е-mail: dss80@mail.bg  на  факултетна канцелария копие или снимка на документа за платена семестриална такса. Като основание за заплащане се посочва факултетен номер, ЕГН и трите имена на студента.

  • на място в касата на ТК –Ловеч –  стая 1306.
  • чрез онлайн магазина“ на ТУ-Габрово ;