ТК Ловеч - Студенти

Поправителни изпити 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ    ЛОВЕЧ

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника”

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ 2022 год. ОТ СТУДЕНТИ

по  ДИСЦИПЛИНИТЕ от ИЗМИНАЛ семестър, които не са положени в срок или са получили слаба оценка.

Водещ преподавател

ОКТОМВРИ

2022 год.

НОЕМВРИ

2022 год.

Дисциплина

Час

Зала

E-mail

доц. д-р инж. Н. Драганов

19

9

По всички дисциплини

10:00

A1

ndrag@bg

доц. д-р инж. Б. Стойчев

26

29

9

26

По всички дисциплини

8:00

14:00

1206

ТК-Ловеч

bobist_2002@abv.bg

доц.  д-р инж. М. Дочев

24

21

Електрически апарати

 

13:00

 

1207

ТК-Ловеч

dochev@mail.bg

ЕМУ

Електрически машини

гл. ас. д-р инж. М. Жилевска

13

19

9

23

По всички дисциплини

      8:00

      13.00

1302

ТК-Ловеч

mzhilevska@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Ст. Стойчев

19

2

НТМ; ЗТА; ТСР

09:00

1305

ТК-Ловеч

s.stoychev@abv.bg

26

9

ТМ; АТ; ДВГ; ТМ - проект

гл. ас. д-р инж. А. Хинова

10

17

Електроматериалознание

09:00

1-ви курс

1310

ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

11

21

Организация на компютъра

13:00

3-ти курс

12

22

Преобразувателна техника

09:00

2-ри курс

13

23

Теоретична електротехника

13:00

1-ви курс

 гл. ас. д-р инж. А. Хинова

14

25

По всички дисциплини

09:00

1310

ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

ас. инж. Цв. Найденов

17,22

7,19

Битова електротехника

10:00

1405

ТК-Ловеч

cvetannaidenov1@abv.bg

17,22

7,19

Технологии в електротехниката

10:00

17,22

7,19

Електрообзавеждане на

производствени машини

10:00

17,22

7,19

ЕРЕМА

10:00

ас. инж. Г. Михайлов

19,21

 9,11

                                   

КА

10:00

1402

ТК-Ловеч

genadi03@gmail.com

Забележка: Три дни преди датата за провеждане на изпит всеки студент да заяви , че ще се явява на изпит, като го потвърди на електронната поща, на водещия преподавател.

Всеки студент е длъжен да представи в деня на изпита, ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ генериран от учебен отдел.


 

Съботно-неделни консултации за студенти от ТК Ловеч зимен семестър

Вижте съботно-неделни консултации за студенти от ТК Ловеч зимен семестър от тук.

График за провеждане на допълнителни изпити

ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ    ЛОВЕЧ

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника” 


Водещ преподавател

Дати за допълн. изпити

(по всички водени дисциплини)

Зала/Online, начало

E – mail

м. МАРТ

м. АПРИЛ

м. МАЙ

доц. д-р инж. Б. Стойчев

16

20

11

1206, 13:00 ч.

bobist_2002@abv.bg

доц. д-р инж. В. Кукенска

27

17

15

от 10:00ч. Online

vally@tugab.bg

доц. д-р инж. Д. Данков                      

12

9

14

от 14:00 Online

dankov@tugab.bg

доц. д-р инж. Д. Изворска

24

21

12

от 10:00ч. Online

dizvor@tugab.bg

доц. д-р инж. Й. Митев          

06

03

15

от 10:00ч. Online

yosif@tugab.bg

доц. д-р инж. Кр. Друмев

20

15

10

11:00

kid@tugab.bg

доц. д-р инж. М. Пенев                         

25

22

13

от 14:00 Online

mpenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Н. Драганов

13

10

8

1404, 10:00 ч.

nikola_draganov@mail.bg

доц. д-р инж. П. Пенчев

20

17

22

09:30 ч. 1402

p_k_penchev@abv.bg

доц. д-р инж. Пл. Цанков                    

29

15

17

от 10 или 18 ч., Online

plamen@tugab.bg

доц. д-р инж. Ст. Йорданов                

20

03

15

от 10:00ч. Online

sjjordanov@mail.bg

доц. д-р инж.. Ст. Садинов                 

13

10

8

от 10:00ч. Online

murry@tugab.bg

доц. д-р инж. Хр. Недев

20

17

15

от 10:00ч. Online

christo@tugab.bg

доц. д-р инж. Хр. Тодоров   

13

10

15

2305 ТК-Ловеч

h_todorov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. А. Хинова

20

10

8

1205 ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Цанка Златева                     

13

10

8

9 ч, Online

tszlateva@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Дочев

15

05

10

1207, 13: ч.

dochev@mail.bg

гл. ас. д-р М. Жилевска

6

10

15

1404 ТК-Ловеч

mzhilevska@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Славов                         

13

17

 15

от 10:00ч. 1402, Online

miroslav_slavov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. П. Минев

27

17

15

10:00 Online

pminev@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Ст. Стойчев

20

10

22

Online

s.stoychev@abv.bg

ас.  инж. И. Георгиев

20

17

15

1203 ТК-Ловеч

ivgeorg87@abv.bg

ас. инж. Цв. Найденов

 20

10

15

от 10:00ч 1404 ТК-Ловеч

cvetannaidenov1@abv.bg

преп. В. Тихомирова

14

18

09

14.00 Online

vesela_radkova@mail.bg

 

Ръководител катедра: 

/доц. Б. Стойчев/