logotk   

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ


Директор

доц. д-р инж. Никола Драганов  

+359 68 603 925       

е-поща: tklovech@mail.bg