За пета поредна година в Технически колеж – Ловеч се проведе Националната научна конференция TechCо. На откриването присъстваха Ректора на Технически университет – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров, Зам. – Ректора по учебната работа проф. д-р инж. Анатолий Алексантров и представител на бизнеса в град Ловеч г-жа Галя Денчева, управител на фирма Бони оборот. Тя направи представяне на фирмата и изложи възможностите за бъдещи съвместни проекти, свързани с обучение на кадри и работни места. Конференция TechCo 2021 даде възможност на участниците да представят своите научни идеи по различни области на електротехниката и електрониката, комуникациите и компютърните технологии, машиностроенето, икономиката, математиката и информатиката и педагогиката. Представени бяха тридесет и три доклада, разделени в три научни секции – секция „Електротехника и електроника“, секция „Педагогически науки, икономика и управление“ и секция „Природни науки, математика и управление“.

След приключване на заседанията по секции участниците споделиха размисли и идеи в неофициална форма на организирания коктейл.