График  за  провеждане на изпити по дисциплините от летен семестър на студентите от трети курс за учебната 2020-2021 год.

 

ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ    ЛОВЕЧ

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника”   

                                                                                                                                                                                             УТВЪРДИЛ

                                                                                                                                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР:                                                                                                                                                                                                                                                                                             /доц. д-р инж. Н.  Драганов/

 


специалност  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ДИСЦИПЛИНА

ЗАЛА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

E- MAIL

ДАТИ

НАЧАЛО

«Проектиране на ел.машини»- проект

Online

гл. ас. д-р инж. М. Дочев

dochev@mail.bg

10.04.2021 г

900 часа

Възобновяеми енергийни източници

Online

доц. д-р инж. Хр. Недев

christo@tugab.bg   

13 и 27.04.2021 г.

900 часа

Сензорна техника 

Online

доц. д-р инж. Н. Драганов

nikola_draganov@mail.bg

16,  17  и  29.04.2021 г. 

900 часа

Автомобилна електротехника  и електроника

Online

доц.  д-р инж. Д. Данков

dankov@tugab.bg

19 и 26. 04. 2021 г.

900 часа

Техническа безопасност

Online

доц. д-р инж. П. Петров                     

petrov_p_tu@abv.bg

20.04.2021  г. и 05.05.2021 г.

900 часа

Информационни системи и технологии

Online

доц. д-р инж. П. Пенчев

p_k_penchev@abv.bg

23, 24 и 27.04.2021 г.

0930 часа

                                     


специалност  

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

ДИСЦИПЛИНА

ЗАЛА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

E- MAIL

ДАТИ

НАЧАЛО

Клетъчни комуникации

Online

доц. д-р инж.  Ст. Садинов

murry@tugab.bg

15 и 26.04.2021 г.                          

1800 часа           

«Компютърни мрежи» – проект

Online

инж. Г. Цветанов

topimen@abv.bg

16 и 17.04.2021 г.

900 часа

Асемблиране на компютърна техника 

Online

гл. ас. д-р М. Славов

miroslav_slavov@mail.bg    

19 и 28.04.2021 г.

1030 часа

Техническа безопасност

Online

доц.  д-р инж. П. Петров

petrov_p_tu@abv.bg

20.04.2021г. и 05.05.2021 г.   

900 часа

Информационни системи и технологии

Online

доц. д-р инж. П. Пенчев

p_k_penchev@abv.bg

23,  24  и  27.04.2021 г.

930 часа

                                  


специалност  

МАШИНОСТРОЕНЕ

ДИСЦИПЛИНА

ЗАЛА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

E- MAIL

ДАТИ

НАЧАЛО

CAЕ системи

Online

доц. д-р инж. Б. Стойчев

bobist_2002@abv.bg

17  и  27.04.2021 г.

1000 часа

Техническа безопасност

Online

доц.  д-р инж. П. Петров

petrov_p_tu@abv.bg

20.04.2021  г. и 05.05.2021 г.

900 часа

CAM системи

Online

доц.  д-р инж. Й. Митев

yosif@tugab.bg

23 и 28.04.2021 г.

930 часа

Програмиране и настройка на машини с ЦПУ

Online

доц. д-р инж.  Й. Митев

yosif@tugab.bg

24 и 28.04.2021 г.

930 часа

 


специалност  

ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛИГИИ

ДИСЦИПЛИНА

ЗАЛА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

E- MAIL

ДАТИ

НАЧАЛО

Автоматизация на технологични  процеси в текстилното производство

Online

гл. ас. д-р М. Жилевска

mzhilevska@abv.bg

10 , 13  и  27.04.2021 г.     

900 часа

Проектиране на текстилни предприятия

Online

доц. д-р инж. Кр. Друмев

kid@tugab.bg

17  и  29.04.2021 г.  

900 часа

Техническа безопасност

Online

доц. д-р инж. П. Петров

petrov_p_tu@abv.bg

20.04.2021г. и 05.05.2021 г.   

900 часа

Основи на автоматизираното проектиране на текстилни машини 

Online

доц. д-р инж. Д. Генов

kid@tugab.bg

24  и  29.04.2021 г

900 часа