График за явяване на изпити по дисциплините от ЗИМЕН семестър

График  за явяване на изпити по дисциплините от ЗИМЕН семестър на учебната 2020-2021 год. за студентите от  І, ІІ и ІІІ курс  по специалности  можете да изтеглите от тук.