Доц. д-р инж. Ангел П. Анчев

Ръководител-катедра
d r Anchev
 

Преподавани дисциплини:

  • Механика II;
  • Техническа Механика.

Научни интереси:

  • Експериментална Механика;
  • Механика на твърдото деформируемо тяло;
  • Компютърни методи за инженерен анализ.